وقتی خبر کاندیدا شدن آقای لاریجانی را از شهر قم بخاطر چند تن از علما خواندم به یاد فردی افتادم که تعریف میکرد در دهه اول حکومت محمد رضا شاه شخص فعالی بوده

این شخص چنین می گفت که من از بازاریان زمان شاه بودم واهل ورامین منزلی در تهران داشتم که هرسال شب شام غریبان در منزل خود مراسم عزاداری شام غریبان امام حسین را برگزار میکردم از بازاریان سرشناس ودولتیان هم در این مراسم شرکت می نمودند یکسال یکی از وزرای کابینه باتفاق دوستی در این مجلس شرکت نمود ومن از تشریف فرمایی این وزیر محترم خیلی خوشحال شدم پس از پایان مراسم جهت تشکر وقدردانی خدمت حضرت وزیر رسیدم واز حضور ایشان در این عزاداری تشکر نموده ومتوجه شدم ایشان هم از آشنایی با من مسرو هستند در بین صحبت ها ایشان به من فرمودند که شما بااین امکاناتی که دارید چرا به عنوان نماینده مجلس ثبت نام نمیکنید من عرض کردم که من از نظر علمی در سطحی نیستم که بتوانم نماینده شوم ایشان فرمودند که ارادت شما به شخص شاه وسلطنت برای نمایندگی کافیست فکر میکنید که مگر نمایندگان مجلس از نظر علمی در چه سطحی هستند شاید تعدادی از این آقایان به اندازه خواندن ونوشتن سواد دارند واین وزیر محترم چنان در این مورد بامن صحبت نمود که من به خودم امید وار شدم وراه فعالیت را از ایشان جویا شدم .

حضرت وزیر فرمودندکه اگر من شمارا به حضور نخست وزیر  ببرم ومعرفی کنم وموافقت شاه را جلب کنیم شما میتوانید از یکی از شهرستان ها نماینده شوید من هم خیلی خوشحال شدم وعرض کردم که من در شهر ورامین موتور برقی دارم که برق این شهر را تامین میکند وزمینهای کشاورزی زیادی در این منطقه دارم وبیشتر اهالی ورامین مرا میشناسند واز بابت رای دادن مشکلی ندارم.

حضرت وزیر فرمودند که موتور برق وزمین کشاورزی کار ساز نیست شما باید نظر نخست وزیر را جلب کنید  سوال کردم چگونه ایشان فرمودند شما منزل زیبا وبزرگی دارید بخاطر حسن نیت این منزل را که برازنده یک نخست وزیر هم هست به ایشان هدیه کنید  کار تمام است  وشما در مدت نمایندگی خود در مجلس بیشتر از اینها دست آورد خواهید داشت واز من خواست که در این باره اندیشه کنم در صورت موافقت با دوست مشترکمان خدمت ایشان برسم .

بعد ها اندیشه میکردم که نماینده ای که با دادن یک منزل نماینده شود چه خدمتی برای این کشور ومردم می تواند انجام دهد .

حال من با کاندیدا شدن آقای لاریجانی بخاطر علاقه مندی ایشان به علما وعلاقه مندی علما نسبت به ایشان بیاد گفته های آن بنده خدا در زمان سلطنت پهلوی افتادم .اگر شخصی به خاطر علاقه به روحانیت آن هم به مراجع وارد مجلس شود چه کاری برای این مردم بیچاره می تواند انجام دهد ایا از حقوق مردم حمایت میکند یا از حقوق علما که نیازی به حمایت ندارند.

+ نوشته شده توسط براتی در سه شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۶ و ساعت 9:31 |
 

ما امروزه بخاطر منافع شخصی ویا گروهی دست بکارهایی میزنیم که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشود .

در دوسال گذشته اگر سازمان ورزش کشور را برسی کنیم متوجه می شویم که منافع شخصی ویا گروهی چه بلایی بر سر ما آورده است که نمونه آنر ادر فوتبال میبینیم.

در جام جهانی بخاطر اینکه آقای دادکان را از گردونه خارج کنیم وبرانکو را اخراج نمایم بلایی برسر تیم ملی آوردیم که بازی کنان تیم که فرزندان این مردم هستند بعد از باخت های پیاپی نتوانستند آزادانه به کشور بیایند وبعد از آن بحران فوتبال شروع شد تا اینکه بعداز محروم شدن فوتبال ایران قرار شد که رئیس فدراسیون را انتخاب کنیم روز اول آقای کفاشیان کاندید شد ولی گفت که اگر علی آبادی کاندید باشد من به نفع او استعفا میدهم وقتی علی ابادی از کاندیدا شدن استعفاداد آقای شهنازی گفت من تا آخر کار هستم ولی ایشان هم شب آخر بخاطر کفاشیان کنار رفت  آیا این موش وگربه بازی را میشود گفت انتخابات  یا تامین منافع شخصی وگروهی .

خداوند آخر وعاقبت مارا خیر کند .

+ نوشته شده توسط براتی در یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۶ و ساعت 10:30 |

 

 

طبق نوشته های مورخین وروزنامه نگاران در دهه اول ودوم درکشور استبداد حاکم بوده وکسی توان نوشتن وگفتن سخنی به مخالفت با حکومت را نداشته ولی عارف قزوینی شعر ذیل را در همان زمان سروده است .

 خواندم امروز من نسیم شمال          خوانده نا خوانده کردمش پامال

در  در  ریات  سید  اشرف را            نامه  سر به  پا مز خرف را

ای نسیم  سحر  با ستعجار             کن سوالی  تو از نسیم  شمال

پی تخرب کله های   عوام               از چه داری تو جد وجهد  تمام

روزنامه نه خونچه وخوان است          که در او ماهی وفسنجان است

گوئیا ای مدیر   خر گردن                 منفعت  برده ای ز خر کردن

ای خر از این خران چه میخواهی        تو زخود بدتران چه میخواهی

اهل این ملک  بی لجام خرند            بخدا جمله خاص وعام خرند

این همه خر مگر تورا بس نیست         خر چه جوئی بغیر خر کس نیست

شاه وکابینه و  وزیر   خرند               از امیرانش  تا فقیر    خرند

حشمت الد وله گر کنی باور              هم دروغی مقدس است هم خر

یکچنین خوده داغ باطله نیست           خرتر از این وزیر داخله نیست

گر چه کش در زمانه باشد کش          هم خراست هم مقدس هم جاکش

کار ایران چه سرخود ویله شد            که کنیزی وزیر  مالیه شد

از مقامات  عالیه همه  خر                 برسد تا وزیر مالیه خر

از معارف گرفته تا به علوم                  کار یک مشت خر بود معلوم

آنکه دارد  ریاست وزرا                       به خداوند خالق   دو سرا

زین خران جملگی بزرگتر است            میتوان گفت یک طویله خراست

شحنه وشیخ تا عسس همه خر          زن وفرزند وهم نفس همه خر

سر بازار تا خیابان  خر                       شهر وده کشور وبیابان  خر

از مکلاش  تا معمم  خر                     فعله وکار گر مسلم خر

از معلم گرفته تا شاگرد                      عقل ایرانیان بود همه گرد

خانه داریوش ما لامال                        روضه  خوان است وسید ورمال

دسته وسینه زن علامت خر               با علامت الی القیامت  خر

در کدامین طویله ای از دیر                 دیده ای خر به خود زند زنجیر

گر نبودیم ما زخر خرتر                       نشدی کار ما از این بدتر

روسبی در میانه همه زن                   از خریت به فرق خود قمه زن

نیست با لئه این عزا داری                  که کنی گریه مردم آزاری

قحبه بی خانمان  خانه کنی                دسته در کوچه ها روانه کنی

خر به بازار وکوچه بی افسار                جفته انداز یا اولی الابصار

مصر چون یوسف است از زندان            شد برون ماند اسیر این ایران

سر بسر مستقل عراق وعرب              گریه کن بهر بارگاه تو شب

فقط امروز بی کله سرماست               هی بزن نعره کربلا غوغاست 

ای......ای فرشته رحمت                     کن قدم رنجه زود بی زحمت

تخم چشم من آشیانه توست               هین بفرما  که خانه خانه توست

زود این مملکت مسخر کن                  بارگیری تو زین  همه خر کن

یا خرابش بکن و   یا آباد                      رحمت حق به امتحان تو باد

با توجه به چند خط از این اشعار که دارای کلمات رکیک بوده ننوشتم

             قضاوت باشما در زمان استبداد واین اشعار

 

+ نوشته شده توسط براتی در پنجشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۶ و ساعت 22:23 |

 شاد روان عارف قزوینی

بمردم این همه بیداد شد زمرکزداد

                                         زدیم تیشه بریشه هر آنچه بادا باد

از ین اساس غلط این بنای پایه بر آب

                                         نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد

همیشه مالک این ملک ملت است که داد

                                         سند بدست فریدون قباله دست قباد

مگوی کشور جم جم چکاره بود چه کرد

                                          مگوی ملک کیان کی گرفت کی بکه داد

به زور بازوی ملت بود    کز      ضحاک

                                           گرفت داد     دل خلق کاوه          حداد

شکسته بود گر امروز بود از صد جای

                                            چو بیستون سر خسرو زتیشه     فرهاد

پس از مصیبت قاجار وعید ما عید است

                                             یقین بدان بود امروز بهترین         اعیاد

خوشم که دست طبیعت گذاشت دردربار

                                              چراغ سلطنت شاه  بر در یچه     باد

بیک نگاه اروپا بباخت خود    را       شاه

                                               در این قمار کلان تاج وتخت از کف داد

تو نیز فاتحه سلطنت بخوان         عارف

                                                خدا باهمه بد فطرتی         بیا مرزد

خرابه کشور مارا هر  آنکه         باعث شد

                                                کزین  سپس شود آباد خانه اش آباد

باد سردار سپه زنده در ایران          عارف

                                                 کشور رو به فنا را به بقا  خواهد  برد

+ نوشته شده توسط براتی در دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶ و ساعت 10:25 |
 

امروزها چه خبر شده دوستان وجیره بگیرا دیروز امروزه برای خود یلی شده اند وعربده مستانه سرمیدهند...

بیاد دارم که قبل از انقلاب کشور ما به بریتانای کبیر وام میداد وسهام شرکتهای بزرگ دنیارا می خرید ودر منطقه نیز حرف اول را میزد در سال ۱۳۵۰وقتی عراقی ها مدعی شدند که الوندرود از آن عراق است باید کشتی های ایرانی با پرچم عراق از این آبراه رفت وآمد کنند در جواب عراق یک فروند کشتی با نصب بیش از صد پرچم سه رنگ ایران وبا حمایت نیروی هوایی ومردم جنوب از این آبراه عبور نمود وعراقی ها کوچکترین واکنشی انجام ندادند.

اما امروز نمیدانم چه شده وقتی اخبار را مطالعه میکنیم متوجه میشویم که جیره بگیران دیروز امروزه شیر شده وبر ما گستاخی میکنند .

جلال طالبانی میگوید که قرار داد الجزایر بین شاه ایران وصدام حسین بوده وربطی بما ندارد واین توافقنامه از نظر ما مردود است.

امارات مدعی سه جزیره ایرانی است.

از طرفی روسیه یکروز میگوید سهم ایران از در یای خزر ۱۳درصد است وروز دیگر میگویدنیروگاه بوشهر راه اندازی نمی شود وامروز هم میگوید که ماسوخت هسته ای به ایران دادیم وایران نیاز به غنی سازی ندارد.

باید سردمداران حکومت درسی به امثال طالبانی ها بدهند که فردا شیخ حسن نضر الاه ویا اسد هم برما دندان تیز نکنند

 

+ نوشته شده توسط براتی در چهارشنبه پنجم دی ۱۳۸۶ و ساعت 21:31 |
 

   آیاحرف با عمل یکی است خودشما قضاوت کنید

دوسال قبل ماه محرم وانتخابات ریاست جمهوری باهم نزدیک هم بودندودر زمان عزاداری ماه محرم گروهی فعالیت میکردند جهت تبلیغ کاندیدا های ریاست جمهوری در یکی از تکایای تهران که خود من هم حضور داشتم ومشغول عزاداری بودیم ومردم زیادی هم به این تکایا می آمدند.عزاداران این هیئت عزاداریبیشتر از اهالی یکی از شهرستان های استان مرکزی هستند وبخاطر اینکه نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی یک شخص روحانی بود مسولین برگزاری این هیئت بخاطر روحانی بودن نماینده واحترام به ایشان از نامبرده جهت سخنرانی در تکایا دعوت به عمل آوردند ونامبرده هم دعوت را قبول نموده وشبی که ایشان قرار بود به تکایا بیاید گردانندگان به خاطر احترام به نماینده شهرستان خود گوسفندی را جهت قربانی کردن واسپندی جهت دود نمودن آماده کردند وبا هماهنگی با راننده آقای نماینده که از آمدن حاج آقا دیگران با اطلا ع باشند ولی راننده خبر نداد ونماینده بدونه اطلاع وارد تکایا شد وقتی که به ایشان گفتیم که ما گوسفند آماده قربانی کرده بودیم ایشان فرمودند که مهمانی بعد از من می آید گوسفند را برای ایشان قربانی کنید وقتی از ایشان سوال شد که مهمان کیست فرمودند فرزند آقای هاشمی میباشد.

هم نماینده وهم مهمان وهمراهان به هیئت عزاداری وارد وسخنرانی نماینده شروع شد ومردم برخلاف آنکه فکر میکردند که سخنرانی در رابطه شهادت امام حسین ویارانش باشد در جهت تبلیقات ریاست جمهوری بود وآن هم در حمایت از جناب آقای هاشمی رفسنجانی وبه فرزند ایشان فرمودند که بیشتر نمایندگان مجلس از پدر شما حمایت میکنند وحمایت مردم را هم در میبینید سلام مارا به حاج اقا برسانید وبگوئید که ما حامی ایشان هستیم.

ولی بعد از انتخابات که اقای احمدی نژاد پیروز انتخابات گردید این نماینده مجلس همیشه طرفدار دوآتشه رئیس جمهور فعلی بوده ویکی از مخالفان هاشمی .  خود در این باره قضاوت کنیدتا در انتخابات پیشرو باز گرفتار نشوید

+ نوشته شده توسط براتی در سه شنبه چهارم دی ۱۳۸۶ و ساعت 10:57 |